Changelog

 • verze 1.01 10. 8. 2021
  • mkgmap verze 4806
  • splitter verze 642
  • Drobný redesign stránek
 • verze 1.00 10. 8. 2020
  • Nový skript
  • Nové stránky
  • Nové Garmin ID map
 • verze 0.48 2. 1. 2020
  • Oprava kruhových objezdů
  • Přechod na nový skript
 • verze 0.45 23. 1. 2019
  • Změna kódování z 1252 na 1250 (podpora všech českých znaků)
 • verze 0.44 23. 11. 2018
  • Součástí licence je datum generování mapy
  • Méně výrazné stromy v lesních plochách
  • Méně výrazné pole
  • Změna barvy pro města (tmavší fialová)
  • Aktualizován program mkgmap
  • Zákaz vykreslování plánovaných železničních tunelů
 • verze 0.43 3. 11. 2018
  • ID pro Kyrgyzstán a Kazachstán změněno. Pokud používáte předchozí verzi těchto map v BaseCamp, tak ji doporučuji nejdříve odinstalovat a nově staženou opět nainstalovat.
 • verze 0.42 29. 8. 2018
  • Změna zdroje vrstevnic
  • Přidán kontrolní součet k souboru
  • Přidána průhledná vrstva se jménem obce
 • version 0.41 10. 8. 2018
  • Drobné opravy vykreslování cest (užší stezky pro chodce; zdi nejsou tak výrazné; ploty jsou nově šedé, naopak útesy jsou teď černé)
  • Přidány úzkorozchodné železnice
  • Větší řeky se vykreslují i jako polygon
 • verze 0.40 22. 6. 2018
  • Znovu přepracováno pořadí vykreslovaní vrstev
  • Odlišení banky od bankomatu
  • Zrušeno vykreslování plánovaných a zatím nerealizovaných cest
  • Tunely a mosty až při vetším přiblížení
  • Detailnější členění vodních ploch
  • Přidány jezy a hráze
 • verze 0.30 19. 6. 2018
  • Oprava pořadí vykreslování prvků
  • Ve jménu obchodu se nově vypisuje otevírací doba a typ obchodu
  • Zřízeny webové stránky
  • Přidána poštovní schránka
  • Oprava názvu cesty, vede-li po ní více značení
 • verze 0.20 18. 6. 2018
  • Opraveny názvy luk a sadů (název obsahuje informace o udržování louky: sečená/nesečená)
  • Opraveny názvy sadů (nově se vypisuje pěstovaná plodina)
  • Doplněny popisy typu cesty
  • Opraveno zobrazováni názvu a typu cesty, pokud po ní vede turistická/cyklistická trasa. Nově se vykreslí oba názvy.
  • Přidána nejvyšší úroveň oddálení
  • Vykreslován typ lesa (listnatý, jehličnatý, smíšený)
  • Vykreslována pole
  • Změna stylu:
   • křoviny – už nejsou tak výrazné
   • golfového hřiště – už by se nemělo plést s loukou
   • zeleně/zahrady – chybně se vykreslovaly místo toho křoviny
   • Rozcestníky se vykreslují až při větším přiblížení
  • Zveřejněn generovací skript
 • version 0.10 15. 6. 2018
  • První veřejná betaverze