verze 0.40

  • Znovu přepracováno pořadí vykreslovaní vrstev
  • Odlišení banky od bankomatu
  • Zrušeno vykreslování plánovaných a zatím nerealizovaných cest
  • Tunely a mosty až při vetším přiblížení
  • Detailnější členění vodních ploch
  • Přidány jezy a hráze

Read More