version 0.41

  • Drobné opravy vykreslování cest (užší stezky pro chodce; zdi nejsou tak výrazné; ploty jsou nově šedé, naopak útesy jsou teď černé)
  • Přidány úzkorozchodné železnice
  • Větší řeky se vykreslují i jako polygon

Read More