verze 0.45

  • Změna kódování z 1252 na 1250 (podpora všech českých znaků)

Read More